Man­li­ga Y

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Y är Yves Saint Lau­rents nya herr­doft, och sam­ti­digt en hyll­ning till mär­kets grun­da­re, som gick bort för snart tio år se­dan. Här hand­lar det om no­ter av orm­bun­ke, ber­ga­mott och ing­e­fä­ra, och en bas av barr­träd och rö­kel­se. Sam­man­ta­get ger det en trev­lig men än­då spän­nan­de höst­doft. Den kan­ti­ga och re­na flas­kan, form­gi­ven av Su­zan­ne Dal­ton för­tjä­nar ock­så ext­ra be­röm.

Yves Saint Lau­rent, från 640 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.