Yp­per­ligt fin form

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Nu är det ba­ra någ­ra få vec­kor kvar till Ike­as ef­ter­läng­ta­de och om­ta­la­de sa­m­ar­be­te med dans­ka Hay dy­ker upp i va­ru­hu­sen. Den 6 ok­to­ber gäl­ler det att stå i kö för att läg­ga van­tar­na på kol­lek­tio­nen Yp­per­ligs smar­ta och snygga möb­ler. Met­te och Rolf Hay, de äk­ta ma­kar­na bakom suc­cé­mär­ket, har ta­git fram en sam­ling an­vänd­ba­ra bas­pro­duk­ter för hem­met, men med hög de­signg­rad. Fa­vo­ri­ten är den enk­la men vack­ra och nät­ta tre­sits­sof­fan som en­kelt för­vand­las till en bädd­sof­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.