Ho­tel­len som hö­jer Lon­don

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

När No­bu Ho­tels öpp­nar sitt första eg­na ho­tell i Eu­ro­pa så är det in­te di­rekt i smyg. Här har det in­te spa­rats på någon­ting. No­bu Ho­tels är na­tur­ligt­vis en för­läng­ning av ja­pans­ke stjärnkoc­ken No­bu Matsu­hi­sas kro­gim­pe­ri­um, där Robert de Ni­ro är en av fi­nan­siä­rer­na.

I ho­tel­let finns, för­u­tom 143 rum och sju svi­ter sig­ne­ra­de is­ra­e­lis­ka ar­ki­tekt­mäs­ta­ren Ron Arad, såklart även en No­bu-re­stau­rang. Och na­tur­ligt­vis finns någ­ra av No­bus odöd­li­ga sig­na­turät­ter på me­nyn, som black cod mi­so och gul­fe­nad ton­fis­k­s­ashi­mi med ja­la­peño.

Att man väl­jer su­pertren­di­ga Sho­re­dit­ch som adress för det första eu­ro­pe­is­ka ho­tel­let är na­tur­ligt­vis hel­ler ing­en slump. Det är här man ska se och sy­nas.

Den and­ra sto­ra ho­tell­snacki­sen i Lon­don just nu är ut­an tve­kan även det­ta en ked­ja som nu öpp­nar sitt första eu­ro­pe­is­ka ho­tell. Här, i en gam­mal vik­to­ri­ansk sko­la möts det bäs­ta av brit­tisk lyx och in­disk mat och kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.