Upp­da­te­rad pubrun­da

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Säg Lon­don och de flesta av oss tän­ker på my­sigt mur­ri­ga pu­bar med hel­täck­nings­mat­ta och av­slag­na pints. Men hant­verksöltren­den är stark även här, och det finns chans att bo­ta­ni­se­ra bland öl­sor­ter­na i upp­da­te­ra­de pub­mil­jö­er. Cra­te Brewe­ry er­bju­der si­na eg­na bryg­der till­sam­mans med ett fler­tal gäst-öl i en chicruf­fig mil­jö byggd av gam­la järn­vägs­sli­pers och stål­säng­ar. Färs­ka­re öl än på How­ling Hops hit­tar du knap­past, för här sit­ter kra­nar­na di­rekt på de enor­ma rost­fria tan­kar­na. På Be­a­ver­ton Brewe­ry, som upp­tar ett helt kvar­ter i Tot­ten­ham, kan även rock­rä­ven kän­na sig hem­ma, ef­tersom det om­ta­la­de bryg­ge­ri­et drivs av Led Zep­pe­lin­le­gen­den Robert Plants son Lo­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.