”Un­der plom­mon­sä­song­en kom­mer de och knac­kar på med sto­ra bru­na på­sar med frukt i fam­nen.”

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

emot bor Dan­ny och Cin­dy som är ma­nus­för­fat­ta­re och ”ur­ban far­mers” med en köks­träd­gård på fram­si­dan. Un­der plom­mon­sä­song­en kom­mer de och knac­kar på med sto­ra bru­na på­sar med frukt i fam­nen. Och mi­na barn får gär­na kom­ma över och dra upp mo­röt­ter när de vill. I träd­går­den bred­vid står ett en­samt gra­na­täp­pel­träd med ett li­tet el­stäng­sel runt sig och sto­ra var­nings­skyl­tar. Där är bar­nen in­te li­ka väl­kom­na. På hör­net bor en konst­nä­rin­na vars hus ser ut som nåt ur en skräck­film. På ta­ket har hon en enorm få­gel­skräm­ma

I hu­set mitt

Jen­nie Ham­mar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.