PAPPARDELLE CARBONARA

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

4 per­so­ner

100 g pan­cet­ta, tunt ski­vad, el­ler bacon 1 msk oliv­ol­ja 2 vit­löks­klyf­tor, tunt ski­va­de 4 ägg 1 1/2 dl fär­skri­ven par­me­san + ext­ra till servering 4 por­tio­ner pappardelle Salt och ny­mald svart­pep­par

Strim­la pan­cet­tan och stek den i oliv­ol­jan tills den bör­jar bli knap­rig. Till­sätt vit­lö­ken och stek un­der om­rör­ning i yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut.

Vis­pa upp äg­gen och rör ner par­me­sa­nos­ten.

Ko­ka pas­tan al den­te i rik­ligt med sal­tat vat­ten. Häll av men spa­ra ca 1 dl av kok­vatt­net.

Häll till­ba­ka pas­tan i ka­strul­len. Dra av från plat­tan och till­sätt pan­cet­ta, ägg- och ost­bland­ning och så myc­ket av det spa­ra­de pas­ta­vatt­net att det blir så­sigt. Rör sam­man, kryd­da med salt och pep­par och ser­ve­ra med ext­ra par­me­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.