Spa­ni­en i fo­kus

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

I slu­tet av augusti slog Bock­hol­mengrup­pens se­nas­te sats­ning i Stock­holm upp por­tar­na: Span­jors­kan.

Som nam­net av­slö­jar är det Spa­ni­en för he­la slan­ten som gäl­ler, bå­de vad gäl­ler mat och dryck. Kro­gen vill ge en käns­la av Madrids myll­ran­de bak­ga­tor med skram­lan­de fat, klir­ran­de glas och vin som flö­dar. Mat­mäs­sigt finns en del klas­siskt spanskt småplock, men fo­kus lig­ger fram­för allt på mer re­jä­la rät­ter som späd­gris, hel­gril­lad bläck­fisk el­ler sjö­bor­re.

Ny­bro­ga­tan 42 i Stock­holm är adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.