Små­ländsk klas­si­ker i ny ko­stym

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ny­li­gen in­vig­des Svens­sons i Lammhults nya Stock­holms­bu­tik i Sick­la Köp­kvar­ter.

– Vi säl­jer ex­klu­si­va pro­duk­ter och mås­te ha en bu­tik som för­med­lar var­för. Som vi­sar att det finns en tan­ke, ett hant­verk och en sto­ry runt om­kring. Vi har sett till att sor­ti­men­tet i den nya bu­ti­ken styrs av vå­ra kun­der, in­te av le­ve­ran­tö­rer­na, för­kla­rar vd:n Christi­an Re­sell.

För att för­med­la en mer ex­klu­siv käns­la har bå­de gol­vy­tan och sor­ti­men­tet ban­tats ner, jäm­fört med den ti­di­ga­re bu­ti­ken som bred­de ut sig över fy­ra vå­nings­plan i and­ra än­den av sam­ma köp­kvar­ter. Man har an­li­tat kon­cept­ska­pa­ren Lot­ta Hahn, som ta­git fram ett djärvt ut­tryck och gjort bu­ti­ken till en upp­le­vel­se i sig. Med mör­ka väg­gar och golv, de­sig­ni­ko­ner upp­höj­da på pi­e­de­sta­ler och ljus­sat­ta ar­range­mang i hem­li­ka mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.