Ös­ter­ländsk ma­gi

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Si­dan 1 -

Ri­tu­als skön­hets­se­rie ba­se­rad på den in­dis­ka lä­ke­kons­ten, The Spi­rit of Ayur­ve­da, ut­går från att al­la män­ni­skor har en egen sam­man­sätt­ning av de fy­ra ele­men­ten vat­ten, eld, jord och luft. En fa­vo­rit är se­ri­ens bo­dy mist som in­ne­hål­ler no­ter av in­disk ros och ho­nung från Hi­ma­laya. Pro­va även att ge di­na la­kan en väl­dof­tan­de dusch.

Ri­tu­als, 180 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.