Matsce­nens nya stjär­nor

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Un­der 2017 har många nya re­stau­rang­er sett da­gens ljus i Hong­kong. Ef­ter vi lan­dat styr vi ste­gen mot ett av stans he­tas­te ra­men­stäl­len, ja­pans­ka Ts­u­ta, som öpp­na­de i som­ras. I To­kyo kan man få köa i upp till fem tim­mar för ett bord, men här är kön nå­got kor­ta­re. Nud­lar­na är hand­gjor­da och vi slår till på sig­na­tur­rät­ten, shoyo so­ba, so­ja­nud­lar med svart tryf­fel­ol­ja. Men även de­ras be­röm­da kyck­lingsop­pa är värd att tes­ta (ts­u­ta.com).

Sö­ker man ef­ter lyx­igt franskt cu­i­si­ne är det till Le Pan man ska vän­da sig. Här finns, för­u­tom en vinkäl­la­re och pri­va­ta mat­rum, trev­li­ga av­smak­nings­me­ny­er. Vad sägs om sau­te­rad foie gras, ca­vi­ar cri­stal med rä­kor och sjö­bor­re ser­ve­rad på en bädd av skal­djurs­ge­lé? Le Pan lig­ger i det po­pu­lä­ra bo­stads­om­rå­det Kai Tak som ut­veck­lats till ett av Hong­kongs mest gröns­kan­de om­rå­den på se­na­re år (le­pan.com.hk).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.