Cha­nel till Stock­holm

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Årets bäs­ta ny­het för beau­ty-fans är här – snart öpp­nar Cha­nel Beau­ty Sto­re. Det le­gen­da­ris­ka frans­ka mo­de­hu­set slår upp dör­rar­na på Mäs­ter Samu­els­ga­tan 3. Bu­ti­ken fo­ku­se­rar helt på ma­ke­up, skön­hets­pro­duk­ter och par­fym – och blir så­le­des ett kom­ple­ment till Cha­nels mo­de- och ac­ces­so­ar­bu­tik på Bir­ger Jarls­ga­tan. Cha­nel Beau­ty i Stock­holm får ock­så säll­skap av två and­ra nya bu­ti­ker, i Gö­te­borg re­spek­ti­ve Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.