”He­la jag be­står av själv­tvi­vel”

Skå­de­spe­la­ren Jen­ni­fer Law­rence om krä­van­de roll­pre­sta­tio­ner, nya pojk­vän­nen och vem hon gil­lar bäst av Hol­ly­wood-svens­kar­na.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Victor Jo­hans­son Fo­to: Al­lo­ver/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.