Stil­sä­kert kapp­val

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Med H&M:s lin­je pre­mi­um qua­li­ty kan du upp­da­te­ra bas­gar­de­ro­ben med stil­re­na plagg till plån­boks­vän­li­ga pri­ser. Fo­kus lig­ger på ma­te­ri­al som ull, kash­mir och si­den. Och kap­pan i kash­mir­mix med kra­ge, kor­ta slag och ned­ha­sad ax­el står de­fi­ni­tivt högst upp på vår öns­ke­lis­ta. All­ra helst bär du den till av­klipp­ta jeans, spet­si­ga boots och en hals­duk i hös­tens tren­di­ga klar­rö­da ny­ans.

H&M, 2 499 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.