Packat & klart

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Svens­ka Ste­e­le & Bo­rough har se­dan star­ten 2014 kom­bi­ne­rat klas­sisk de­sign med mo­der­na ma­te­ri­al. De­ras week­end­väs­ka i ve­gan­lä­der finns i fle­ra fär­ger och är per­fekt för en helg­tripp.

Ste­e­le & Bo­rough, 1 095 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.