Ny stjär­na på de­nim­him­len

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Bakom det ny­star­ta­de jeans­mär­ket Je­a­ne­ri­ca Je­ans & Co hit­tar vi pr-proff­set Le­na Pa­triks­son Kel­ler och ATP Ate­li­ers Jo­nas Cla­son. Till­sam­mans har de ska­pat en tid­lös de­nim­kol­lek­tion som upp­fyl­ler allt och li­te till. I kam­pan­jen ser vi bland an­nat de­sig­nern Eme­lie von Hofs­ten och konst­ku­ra­torn Oscar Carls­son stå mo­del­ler – de har även fun­ge­rat som in­spi­ra­tion för kol­lek­tio­nen. Så här be­skri­ver du­on själ­va hur märket kom till:

– Je­a­ne­ri­ca kom till från vår kär­lek till de­nim och de­tal­jer. Ma­te­ri­a­let har allt man krä­ver av ett rik­tigt bra plagg – an­språks­lös­het, en­kel­het och ut­trycks­full­het. Kol­lek­tio­nen be­står av plagg till den mo­der­na bas­gar­de­ro­ben – och allt är gjort av en or­ga­nisk bo­mull som vi själ­va va­rit med och ut­veck­lat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.