Fan­ta­si­full ga­tu­konst

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Trött­nat på de klas­sis­ka Stock­holmsmu­se­er­nas ut­bud? Då är det här ett tips värt att spa­na in. I da­gar­na slår por­tar­na upp till den uni­ka ut­ställ­ning­en Ma­gic Ci­ty – The Art of the Stre­et, som är helt tilläg­nad en av vår tids mest de­bat­te­ra­de konstar­ter – ga­tu­kons­ten. Det är Ma­ga­sin 9 som mel­lan den 28 ok­to­ber till den 24 feb­ru­a­ri kom­mer för­vand­las till en vi­bre­ran­de smält­deg av konstin­stal­la­tio­ner där be­sö­ka­re kan be­skå­da sto­ra vägg­mål­ning­ar, mul­ti­me­dia-in­stal­la­tio­ner och konst ska­pad med avancerad 3D-tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.