COOL CA­NA­DA

Tru­deau, Dra­ke och iko­nis­ka vin­ter­jac­kor. I år fi­rar Ka­na­da 150 år och fe­no­me­net Cool Ca­na­da är mer ak­tu­ellt än nå­gon­sin. SvD Perfect Guide har be­sökt To­ron­to för att ta re­da på vad hy­pen hand­lar om.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: So­fia Hed­ström Foto: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.