Vin­terns väs­kor

Rym­li­ga to­te­bags, färg­star­ka sa­del­väs­kor och ele­gan­ta mi­ni­mo­del­ler. Här är sä­song­ens snyg­gas­te väs­kor.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Av: Cat­ha­ri­na Swartz

Botte­gaVe­netas­klas­sis­ka Flä­tad­fi­ness ax­el­rems­väs­kaärex­tra­fin ien­pu­der­rosa­va­ri­ant. Botte­gaVe­ne­ta,13500kr

upp­da­te­rad en Sat­sa på

Mul­ber­rys av ver­sion

Bays­wa­ter-väs­ka. be­röm­da

kr 12 800 Mul­ber­ry, Blod­röd

dra­ma­tik Stil­ren

och blod­rö­da ele­gant.

I lap­top to­te­bag Ba­len­ci­a­gas som får du

plats Ba­len­ci­a­ga, poc­ket­bok. med

så­väl 18 000

kr Ele­gant

ita­li­e­na­re Ita­li­ens­ka

Mar­ni är färg­star­ka be­röm­da

möns­ter. för si­na ned­to­nad, Sä­song­ens

men li­ka väs­ka är Mar­ni, 17 ele­gant. mer

000 kr Sa­del­väs­kanärtren­di­ga­reän­på­länge–häri­en­sär­skilt Ny­fi­ken­gul här­lig­knall­gul­ton. Litt­leLiff­ner,2900kr

Runt Byt är rätt

ut Gav­ri­els clut­chen

i per­fekt run­da vinter.

till Man­sur Man­sur

fes­ten. mi­ni­mo­dell Gav­ri­el, 8 pas­sar 300

kr Vack Li­ten Väsk APC,

Grön­moc­ka Ita­li­enskaFen­di­har­för­sett den­klas­sis­ka­s­varta­väs­kan med­grö­na­moc­ka­re­vä­rer.

Fen­di,19000kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.