”Älg är ett stå­en­de in­slag”

Te­gel­bac­kens chefs­som­me­li­er Mag­nus Jo­hans­son om norr­länds­ka röt­ter och att ser­ve­ra två sor­ters vin till var­je rätt.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

– Jag och mi­na som­me­li­er­kol­le­gor vill job­ba väl­digt öp­pet. Vi kan öpp­na en flas­ka som vi van­ligt­vis in­te ser­ve­rar på glas, ut­an ser det sna­ra­re som en möj­lig­het att ge gäs­ten det lil­la ex­tra. Re­stau­rang­en ser­ve­rar mel­lan­rät­ter, så vi job­bar även ak­tivt med ett le­van­de vin­pa­ket. – Hem­ma i Brom­ma. El­ler på Re­stau­rang Ag­nes (3), ett av mi­na återkommande fa­vo­rit­stäl­len. – Om jag in­te är i fjällstu­gan i Jo­e­ström (mel­lan He­ma­van och Tär­na­by) hit­tar man mig of­tast på re­san­de fot i Frank­ri­ke.

– Mitt se­nas­te be­sök i ju­li på La Tour d’Ar­gent i Pa­ris (4), när jag fri­a­de till min sam­bo.

– Bar 228 (5), på Hô­tel Le Meu­rice (6), Pa­ris. In­ter­na­tio­nell stäm­ning med hän­gi­ven och pro­fes­sio­nell per­so­nal. Drick Bel­li­ni här.

MEST MINNESVÄRDA MIDDAGSUPPLEVELSEN HIT­TILLS?

VÄRL­DENS BÄS­TA HOTELLBAR?

OCH PÅ BORTAPLAN?

NÄR DU IN­TE ÄR PÅ TEGELBACKEN, VAR HIT­TAR VI DIG DÅ – I STOCK­HOLM?

HUR JOB­BAR DU MED VINLISTAN PÅ TEGELBACKEN?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.