Värl­dens bäs­ta krog öpp­nar igen

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Tre­stjär­ni­ga Ele­ven Ma­di­son Park i New York ham­na­de på förs­ta plats i årets upp­la­ga av The World’s 50 Best Re­stau­rants. Schweiz­föd­de köks­che­fen och de­lä­ga­ren Da­ni­el Humm fick sin förs­ta Miche­lin­stjär­na re­dan vid 24 års ålder och är hjär­nan bakom av­smak­nings­me­ny­er­na som byg­ger på sä­songs­be­to­na­de och lo­ka­la rå­va­ror.

Humms sig­na­tur­rätt är rostad an­ka i oli­ka va­ri­an­ter, men även den poche­ra­de pigg­va­ren med zuc­chi­ni (bil­den) an­ses le­gen­da­risk.

Ele­ven Ma­di­son Park har pre­cis sla­git upp por­tar­na igen ef­ter en läng­re re­no­ve­ring. En mål­tid tar un­ge­fär tre tim­mar och lan­dar på 2 500 kro­nor, ex­klu­si­ve dryck och dricks. Vi fö­re­drar att sät­ta oss i ba­ren och avnju­ta fem­rät­ters­me­nyn el­ler ba­ra be­stäl­la nå­got från à la car­ten. Det är bå­de bil­li­ga­re och går be­tyd­ligt snab­ba­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.