Bang­koks gam­la dam

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

När re­se­bi­beln CN Tra­vel­ler ny­li­gen lät si­na lä­sa­re rös­ta fram värl­dens främs­ta re­se­upp­le­vel­se, ham­na­de ett 140 år gam­malt ho­tell på förstap­lats, fö­re Mal­di­ver­nas strän­der, Gre­klands öar och Ita­li­ens re­stau­rang­er.

Man­da­rin Ori­en­tal i Bang­kok är möj­li­gen värl­dens mest le­gen­da­ris­ka lyx­ho­tell. Ho­tel­let – som lig­ger all­de­les intill Chao Ph­raya-flo­den – har 400 rum, nio re­stau­rang­er, tre an­ställ­da per gäst och den sub­tilt först­klas­si­ga ser­vicen har gjort att mer än 20 pro­cent av gäs­ter­na är åter­kom­man­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.