Grönt bo­en­de vid Cen­tral Park

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ho­tell­ked­jan 1 spe­ci­a­li­se­rar sig på grö­na ho­tellupp­le­vel­ser i pul­se­ran­de stor­stä­der. Ho­tell­mo­gu­len Bar­ry Stern­li­chts flagg­skepp lig­ger i Mi­a­mi, men det eko­vän­li­ga sys­ter­ho­tel­let på Man­hat­tan är minst li­ka bra. Bar­ry in­spi­re­ra­des av si­na mil­jö­med­vet­na barn och har med hjälp av växt­väg­gar­nas mäs­ta­re AgroS­ci ska­pat ett le­van­de ho­tell i or­dets rät­ta be­mär­kel­se. Över 24 000 väx­ter klär ho­tel­lets in­te­ri­ör och fa­sa­den är prydd av mur­grö­na.

– Vi är till för folk som re­ser myc­ket runt om i värl­den men som ock­så bryr sig om den, har Bar­ry Stern­li­cht sagt.

Ett ex­em­pel på det­ta är tim­gla­sen i ho­tel­lets du­schar, som ska på­min­na gäs­ter­na om att in­te slö­sa vat­ten i onö­dan.

New Yorks lung­or, Cen­tral Park, har verk­li­gen smit­tat av sig på det­ta fem­stjär­ni­ga lyx­byg­ge, som känns helt rätt i ti­den. Njut av en pro­me­nad i par­ken och kanske en ma­tinévis­ning på Man­hat­tans fi­nas­te bi­o­graf, Pa­ris Theat­re, som lig­ger pre­cis runt hör­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.