FEM SMAR­TA FUNKTIONER MED SI­E­MENS SE­NAS­TE IN­BYGG­NADS­PRO­DUK­TER:

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

– ett kraft­fullt fläkt­sy­stem som av­lägs­nar ma­tos in­nan det hin­ner spri­da sig, en funk­tion som är sär­skilt tack­sam för kök med öp­pen plan­lös­ning. Sy­ste­met är

dess­utom helt in­te­gre­rat i häl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.