Lust­fyllt med långlunch

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Har lun­chen bli­vit ett nytt sätt att um­gås? Är vi svens­kar på väg mot mer kon­ti­nen­ta­la va­nor? Ja, i al­la fall om vi får tro Stock­holmskrö­gar­na. Allt fler öpp­nar upp för långlunch och helg­brunch, en trend som bubb­lat länge och som till hös­ten sla­git till med full kraft. Oax­en Krog & Slip har nå­got de kal­lar Gross­hand­larlunch, en tre-rät­ters­me­ny med drygt två tim­mars sitt­nings­tid. Den ex­klu­si­va kro­gen Frantzén ser­ve­rar av­smak­nings­me­ny på lun­chen un­der fre­da­gar och lör­da­gar, och Cris­py Duck har en två-rät­ters lunch­me­ny med ap­ti­tre­ta­re. Dess­utom öpp­na­de ny­li­gen vin­ba­ren Ty­ge & Ses­sil sin lör­dags­brunch pre­cis som gran­nen runt hör­net, Re­stau­rang Hil­len­berg. Nu­me­ra kan vi snart på all­var kal­la kro­gen för vårt nya var­dags­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.