Frans­ka fa­vo­ri­ter

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Med klas­sis­ka frans­ka rät­ter som löksop­pa, bo­euf bour­guig­non och coq au vin tar Sé­basti­en Bou­det med oss till sin barn­doms Frank­ri­ke. Se­basti­en är främst känd som den fri­språ­ki­ge ba­ga­ren och kon­di­torn som de se­nas­te åren re­vo­lu­tio­ne­rat svensk ba­ge­ri­kul­tur. Han har gi­vit ut fle­ra bak­böc­ker, och nu är det allt­så dags för en kok­bok på över 250 si­dor. Re­cept var­vas med tex­ter kring Sé­basti­ens mat­fi­lo­so­fi med håll­bar­het och kär­lek till rå­va­ran i fo­kus. Själv­klart bju­der han ock­så på en hel del bak­tips och smar­ri­ga des­ser­ter.

Sé­basti­ens frans­ka kok­bok, Bon­ni­er Fak­ta, 228 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.