Gran­di­o­sa an­tik­vi­te­ter

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Grand An­ti­ques är san­no­likt Skan­di­na­vi­ens mest ex­klu­si­va an­tik­mäs­sa och ar­ran­ge­ras av Sve­ri­ges Konst- och an­tik­hand­la­re­för­e­ning. För förs­ta gång­en äger Grand An­ti­ques rum i den vack­ra kon­sert­lo­ka­len Eric Eric­son­hal­len i fö­re det­ta Skepp­s­holms­kyr­kan. För­ra året hölls mäs­san på Mil­les­går­den och in­nan dess Nor­dis­ka Mu­se­et och dess­förin­nan Grand Hô­tel, var­i­från nam­net Grand An­ti­ques är häm­tat. Men själv­klart an­spe­lar det också på gran­di­o­sa an­tik­vi­te­ter. Un­der fy­ra da­gar stäl­ler 20 le­dan­de konst-, de­sign- och an­tik­hand­la­re ut det bäs­ta in­om konst, an­tik­vi­te­ter, de­sign, sil­ver och smyc­ken. Samt­li­ga är med­lem­mar i Sve­ri­ges Konst- och an­tik­hand­la­re­för­e­ning.

Mäs­san på­går den här hel­gen. Ut­ö­ver konst och an­tik­vi­te­ter i topp­klass ut­lo­vas också en väl­fylld vin­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.