Bo som Chur­chill

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

I Berkshi­re, ba­ra 40 mi­nu­ter från cen­tra­la Lon­don, hit­tar man ho­tel­let Cli­ve­den House. Se­dan bygg­nads­å­ret 1666 har den pam­pi­ga bygg­na­den va­rit en själv­klar sam­lings­plats för den brit­tis­ka eli­ten – Char­lie Chaplin, Winston Chur­chill och John Len­non är ba­ra någ­ra av de många be­röm­da gäs­ter som skå­lat i cham­pagne här. Det fem­stjär­ni­ga ho­tel­let blev ny­li­gen ko­rat till Stor­bri­tan­ni­ens bäs­ta av re­se­ma­ga­si­net Con­dé Nast Tra­vel­lers lä­sa­re. Den om­sorgs­ful­la in­red­ning­en, en stor­sla­gen träd­gård, ett ny­re­no­ve­rat spa och dig­nan­de af­ter­noon tea gör det lätt att tri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.