Sö­ta dröm­mar

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Svens­ka Mi­ni Ro­di­ni är kän­da för si­na fan­ta­si­ful­la barn­klä­der. Se­dan ti­di­ga­re har de även gjort säng­klä­der för vå­ra små – i sam­ma star­ka fär­ger och sö­ta möns­ter som plag­gen. Och nu finns de änt­li­gen även för oss vux­na. Dess­utom kan du so­va med gott sam­ve­te, de mju­ka säng­klä­der­na görs i 100 pro­cent Fairtra­de­cer­ti­fi­e­rad eko­lo­gisk bomull. Nu vän­tar vi ba­ra på att de ska gö­ra plag­gen i vux­enstor­le­kar.

Mi­ni Ro­di­ni Ho­me bädd­set, 899 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.