STOR­SLA­GEN SKRIVARSTUGA

Den ita­li­ens­ke för­fat­ta­ren Gi­an­ri­co Ca­ro­fig­lio hit­tar kre­a­ti­vi­tet och in­spi­ra­tion bland konst­verk, an­tik­vi­te­ter och de­sign­fö­re­mål.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Fo­to: Lea Anouchin­sky/Living Inside Text: Chiara dal Can­to Be­ar­bet­ning: Os­kar Ham­mar­krantz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.