GET­OST MED VALNÖTSTOAST

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Det per­fek­ta till­tug­get att vär­ma en le­dig ef­ter­mid­dag med

6 per­so­ner

250 g mogen get­ost av bri­e­typ 6–9 ski­vor val­nöts­bröd God oliv­ol­ja Pä­ron och fi­na rus­sin, gär­na på kvist, till servering

Ta fram os­ten ur ky­len minst 30 mi­nu­ter fö­re servering.

Värm ug­nen till 200 gra­der. Pens­la brö­det på bå­da si­dor med oliv­ol­ja och lägg på bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Ros­ta brö­det i ug­nen tills det får li­te färg, ca 15 mi­nu­ter. Vänd det en gång un­der ti­den.

Ser­ve­ra getos­ten med pä­ron, rus­sin och det var­ma val­nöts­brö­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.