MODEDROTTNINGEN

De­sig­nern Stel­la McCart­ney har ska­pat ett eget mo­deim­pe­ri­um. För SPG be­rät­tar hon om själv­tvi­vel, kött­fria fa­mil­je­mid­da­gar och var­för hon ald­rig skul­le an­vän­da päls.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: An­na Blom Fo­to: Greg Wil­li­ams/Au­gust Image/SoP­ho­to Agen­cy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.