Vac­kert vin­ter­pa­ra­dis

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Vin­ter i Rom: vi­ta kul­ler­stens­ga­tor, snötäck­ta sta­ty­er. Ka­tols­ka kö­rer som mäs­sar på kyrk­trap­por och dof­ten av ros­ta­de val­nöt­ter i grän­der­na. Vi tar in på Ho­tel De Rus­sie. Den blek­ro­sa sten­bygg­na­den från 1818 bju­der på allt vi äls­kar med den evi­ga sta­den. En in­ner­gård skug­gad av pal­mer och barr­träd, pa­lats­lik­nan­de mar­mortrap­por och tak­ter­ras­ser var­i­från man näs­ta kan nud­da sta­dens ku­po­ler med fing­er­top­par­na. För­fat­ta­ren Je­an Coc­teau kal­la­de Ho­tel De Rus­sie ”pa­ra­di­set på jor­den” när han bod­de här med vän­nen Pablo Pi­cas­so 1917 och i dag gäs­tas av ho­tel­let av Hol­ly­wood­skå­de­spe­la­re, tur­ne­ran­de rock­band och världs­le­da­re. I Stra­vin­skij Bar, en hyll­ning till de rys­ka ex­il­konst­nä­rer som ho­tel­let bygg­des för un­der 1800-ta­let, trängs ett här­ligt gäng: ita­li­ens­ka da­mer med kläd­sam­ma rökryn­kor var­var ner med en bel­li­ni i ba­ren, in­flu­encers fo­tar sig själ­va fram­för fres­ker och vid mid­dags­bor­det slum­rar sol­brän­da her­rar med stärk­ta skjor­tor i vän­tan på me­nyn. Här kan man stan­na ett tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.