Världs­le­dar­nas kloc­kor

Det hand­lar in­te li­ka myc­ket om att pas­sa ti­den, som att vi­sa värl­den vem du är. Arm­bandsu­ret är en själv­skri­ven sta­tus­sym­bol för mäk­ti­ga hand­le­der.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Av: Fa­bi­an Mid­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.