Cha­nel Beau­ty Sto­re flyt­tar in

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

”Om du är sorg­sen el­ler be­svi­ken, ta på dig rött läpp­stift och at­tac­ke­ra”. Ma­de­moi­selle Cha­nels syn på skön­het var rakt på sak och te­sen hål­ler än idag. Cha­nel Beau­ty Sto­re har änt­li­gen öpp­nat sin förs­ta svens­ka bu­tik och vi ser fram­e­mot rö­da läppar och dof­ten av väl­kän­da par­fy­mer på stan. Bu­ti­ken, som lig­ger på Mäs­ter Samu­els­ga­tan 3, sat­sar helt på skön­het och doft­pro­duk­ter och blir ett kom­ple­ment till den re­dan eta­ble­ra­de Cha­nel-bu­ti­ken som en­bart fo­ku­se­rar på mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.