Per­fekt for­mu­la

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Svens­ka hud­vårdspi­on­jä­rer­na L:a Bru­ket har pre­cis släppt en ny ren­gö­ring full­prop­pad med ak­ti­va ingre­di­en­ser för vin­ter­torr hy. Fen­nel Seed Fa­ci­al Wash har en bas gjord på ko­kos och soc­ker mix­at med ol­ja från fänkål­skär­nor. Till­sam­mans med en ny­pa gurkextrakt, svart­pep­par och al­ger bil­dar ren­gö­ring­en en ma­gisk for­mu­la som bå­de åter­fuk­tar och gör hu­den mer späns­tig.

L:a Bru­ket, 299 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.