MÅNGSIDIGA MAURITIUS

Lyx­ho­tell, vid­sträck­ta strän­der och ett snork­lings­vän­ligt hav. Men pa­ra­di­söns bro­ki­ga histo­ria har fram­för allt ska­pat en spän­nan­de och mång­kul­tu­rell be­folk­nings-mix.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Hugo Rehnberg Fo­to: IBL & Jo­han Lind­skog

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.