TID FÖR KVIN­NAN

An­ri­ka Au­de­mars Pi­gu­et sat­sar på de­sig­na­de dam­kloc­kor.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Brit­ta Ros­san­der Fo­to: Mia Lit­ström och Brit­ta Ros­san­der

Royal Oak 1972. Den iko­nis­ka kloc­kan i stål, ri­tad av ge­ni­för­kla­ra­de Ge­rard Gen­ta, med ett pris som näs­tan kos­ta­de li­ka myc­ket som ett ur­verk till­ver­kat i guld. Folk hic­ka­de till när den pre­sen­te­ra­des på klock­mäs­san i Ba­sel. Men per­so­na­len i Au­de­mars Pi­gu­ets mon­ter res­te hem till Le Bras­sus med ett stort an­tal be­ställ­ning­ar. Royal Oak klas­sas som den förs­ta sport­kloc­kan till­ver­kad i Schweiz och har på­ver­kat en hel värld av klock­till­ver­ka­res syn på kloc­kans ut­se­en­de och an­vänd­nings­om­rå­den. De­sign­che­fen Cha­di Gru­ber för­kla­rar:

– Lyx­pro­duk­ter har näs­tan bli­vit en fi­lo­so­fisk till­flyktsort från det höga tem­pot i värl­den. Lyx in­ne­bär att ta dig tid i en värld där all­ting snur­rar allt­för snabbt.

I den grupp

som kal­las ”the big four” av klock­sam­la­re in­går Bre­gu­et, Pa­tek Philip­pe, Vache­ron Con­stan­tin och Aud­mars Pi­gu­et. De är al­la go­da in­ve­ste­ring­ar och kri­te­ri­er­na är föl­jan­de: de har en tra­di­tion av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.