”Vi drack cham­pagne på Ama­zo­nas”

Vi­ta­lie Tait­ting­er dri­ver till­sam­mans med fa­mil­jen det an­ri­ka cham­pagne­hu­set Tait­ting­er. Här be­rät­tar hon om bäs­ta till­tug­get, krog­tips i Reims och en spän­nan­de re­sa i Ama­zo­nas.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: To­ve Henc­kel till mark­na­den och kö­pa grön­sa­ker. Det är en­kelt att la­ga sop­pa på grön­sa­ker, färs­ka ör­ter, li­te ci­trus och kanske någ­ra ski­vor Mont­bé­li­ard-korv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.