Ny­öpp­nat vid Ti­vo­li

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Kö­pen­hamn har fått en ny spän­nan­de matscen. Ny­li­gen öpp­na­de Ti­vo­lis stor­sats­ning Ti­vo­li Cor­ner med till­hö­ran­de mat­hall i cen­tra­la Kö­pen­hamn. I den stor­slag­na bygg­na­den hit­tar vi två re­stau­rang­er, ett kafé samt 12 nya rum till­hö­ran­de Nimb Ho­tel. Där finns ock­så 16 små snabb­mat­stäl­len, där fle­ra ar­be­tar med eko­lo­gis­ka rå­va­ror. I Mat­hal­len hit­tar du allt från Lezt Sus­hi och Bob­ba­bel­la, som drivs av Miche­lin­kro­gen Ka­deau, till Chicks by Chicks med ro­tis­se­rad kyck­ling samt sal­lads­ba­ren Glós. Den som är su­gen på ett glas vin kan ta sig till Le Pe­tit Vin­bar el­ler Ta­pas del To­ro med ta­pas och sher­ry på me­nyn. Mat­hal­len har sitt­plat­ser in­om­hus med ut­sikt över Ti­vo­li, samt utomhus mot Bernstorffsga­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.