Nordisk mat­kul­tur

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Magnus Nils­son, krö­ga­re och kock på hyl­la­de Fä­vi­ken Ma­ga­si­net i Jär­pen, kom ny­li­gen ut med boken Nordisk Mat - den här gång­en på svens­ka. Boken släpp­tes re­dan för­ra året un­der nam­net The Nor­dic Cook­book på eng­els­ka och har bli­vit en stor­säl­ja­re runt om i värl­den. Nordisk Mat in­ne­hål­ler he­la 760 tra­di­tio­nel­la re­cept från de nor­dis­ka län­der­na, som tog tre år att sam­la in. ”Jag vil­le för­kla­ra hur all­ting knyts sam­man ge­nom vår ge­men­sam­ma histo­ria och vår kul­tur och hur det­ta ut­spe­las i ma­ten vi äter”, för­kla­rar Magnus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.