App för trend­käns­li­ga

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Vill du ve­ta vil­ka kro­gar det snac­kas om runt om i värl­den? Kol­la in ap­pen 12for­ward, där får du tips på de tren­di­gas­te kro­gar­na för till­fäl­let. Lis­tan upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.