Som­ma­rens bäs­ta föl­je­sla­ga­re

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Med so­lens in­tåg föl­jer ock­så pick­nick i par­ken, bou­le ute i det fria och sol­tim­mar på klip­por­na. För­u­tom de giv­na in­gre­di­en­ser­na som vat­ten­me­lon, rosévin och solkräm pac­kar vi ock­så ner den bär­ba­ra hög­ta­la­ren Be­oplay P6. Med 16 tim­mars bat­te­ri­tid är den vår giv­na kom­pan­jon på bal­kong­en i som­mar. Det stil­ful­la alu­mi­ni­um­höl­jet och den dis­kre­ta lä­der­rem­men gör den dess­utom till ett de­ko­ra­tivt in­slag.

Be­oplay P6, 3 999 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.