PO­LI­TISK PROVOKATÖR

Han sä­ger sig ha ett pa­to­lo­giskt be­hov av att pro­vo­ce­ra och gö­ra af­fä­rer. Jan Ema­nu­el Jo­hans­son är do­kuså­pa­vin­na­ren som blev riks­dags­le­da­mot och där­ef­ter ifrå­ga­satt väl­färdsent­re­pre­nör.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Ma­lin Ek­man Fo­to: Jesper Flor­brant

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.