LI­VET PÅ MANHATTAN

Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch har haft ett hek­tiskt år. Till­sam­mans med fa­mil­jen har hon flyt­tat till New York och i da­gar­na har hen­nes lång­films­de­but pre­miär.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Oskar Ham­mar­krantz Fo­to: Aga­ton Ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.