Näst bäst i Eu­ro­pa

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Fixa Stilen -

Re­stau­rang­lis­tan Opi­ni­o­na­ted about Di­ning, OAD, släpp­te ny­li­gen sin Eu­ro­pe­an Top 100 +. He­la sju svens­ka re­stau­rang­er finns med på lis­tan där Fä­vi­ken Ma­ga­si­net i Jär­pen lig­ger på en äro­fylld 2:a plats. Öv­ri­ga svens­ka kro­gar är Re­stau­rang Frantzén (8), Da­ni­el Ber­lin (29), Oax­en Krog (42), Espe­ran­to (84) Gast­ro­lo­gik (105) och Ek­stedt (113). Som nummer ett hit­tar vi Schloss Schau­enste­in i Schweiz. Ska­pa­ren av OAD, Ste­ve Plot­niki, är i Sve­ri­ge mest känd för sin med­ver­kan i fil­men Foodi­es. Li­stans rös­ta­re är ma­täls­ka­re som äter sig runt värl­den, och al­la som vill är väl­kom­na att rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.