No­ni lä­ker och för­yng­rar

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Su­per­mo­del­len Mi­ran­da Kerr – känd från Victo­ria’s Secrets ca­t­walk

och ota­li­ga Vo­gue- och El­le-om­slag – har ny­li­gen gett sig in i skön­hets­bran­schen. Un­der nam­net Ko­ra Or­ga­nics har hon ska­pat en lin­je ve­gans­ka och eko­lo­gis­ka hud­vårds­pro­duk­ter där jo­jo­ba­ol­ja, aloe ve­ra och ör­textrakt är någ­ra av nyc­kelingre­di­en­ser­na. Men

fram­för allt in­ne­hål­ler de su­per­fruk­ten no­ni som sägs ha bå­de lä­kan­de och för­yng­ran­de egen­ska­per. Fruk­ten har fått nam­net från Carl von Lin­nés lär­junge Da­ni­el So­lan­der, som ock­så var den förs­ta svens­ken som be­sök­te Mi­ran­da Kerrs hem­land Austra­li­en. Se till att stry­ka se­ri­ens high­ligh­ter, Ro­se Qu­artz Lu­mi­ni­zer, i ögonvrån och på

kind­be­net om du vill ge an­sik­tet li­te ex­tra glow i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.