Po­e­tisk som­mar­dröm

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

My Feldt gjor­de suc­cé i Des­sert­mäs­tar­na i Ka­nal 5, där hon med sin im­pul­si­vi­tet, ener­gi och kun­skap snabbt blev en tit­tarfa­vo­rit. Nu har hon skri­vit Blå­bärs­snår, äp­pelskrutt och ra­bar­berskug­ga, en kok­bok där ett 70-tal re­cept ac­kom­pan­je­ras med vack­ra bil­der och per­son­li­ga tex­ter. My skri­ver po­e­tiskt om na­tu­rens skaf­fe­ri, mor­mor Ag­da, om vår­läng­tan och vin­ter­vi­la. Blå­bärs­snår, äp­pelskrutt och ra­bar­berskug­ga är en bok som får lä­sa­ren att läng­ta ef­ter dof­ten av ge­lé­hal­lon, blå­bärs­bul­lar och vall­mosnur­ror med va­nilj­fyll­ning. Kos­tar 219 kr på Ad­li­bris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.