Yo­ga i Bib­li­o­tek­stan

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ny­li­gen slog det po­pu­lä­ra häl­so- och yo­ga­mär­ket Lu­lu­le­mon upp dör­rar­na till sin förs­ta Nor­den-bu­tik. Trots att Lu­lu­le­mon grun­da­des i Van­cou­ver har mär­ket bli­vit själ­va de­fi­ni­tio­nen av den häl­so­sam­ma LA-livssti­len. I bu­ti­ken, som lig­ger på Små­lands­ga­tan 20, ryms bå­de trä­nings­pro­duk­ter och en yo­gastu­dio. Lu­lu­le­mons vi­sion är näm­li­gen att byg­ga ett com­mu­ni­ty där häl­so- och trä­nings­in­tres­se­ra­de kan mö­tas. Bland kän­di­sar som synts bä­ra trä­nings­klä­der­na finns skå­de­spe­lers­kan Eva Long­o­ria samt mo­del­ler­na Ales­sand­ra Am­bro­sio och Gi­gi Ha­did.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.