Ete­risk hud­vård

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

In­om aro­ma­te­ra­pin tror man att väl­dof­tan­de ol­jor, som stryks på krop­pen el­ler an­das in, skän­ker väl­be­fin­nan­de. Frans­ka skön­hets­mär­ket Dec­léor har gjort sig kän­da för an­vän­dan­det av just aro­ma­tis­ka väx­tes­sen­ser i si­na pro­duk­ter. I nya se­ri­en Hyd­ra Flo­ral Ever­fresh har man häm­tat in­gre­di­en­ser från tu­ni­sisk ne­r­o­li-blom­ma, ro­textrakt från den ki­ne­sis­ka bai­calin­väx­ten och vat­ten från fransk blåklint.

Dec­léor Hyd­ra Flo­ral Ever­fresh Eye Gel, 395 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.