Världs­bäst i Mo­de­na

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Mode -

Värl­dens bäs­ta restaurang just nu lig­ger i ita­li­ens­ka Mo­de­na och he­ter Os­te­ria Fran­ce­sca­na. Åt­minsto­ne om man ska tro ju­ryn bakom The World´s 50 Best Re­stau­rants.

Det pre­stige­fu­la pri­set de­las ut se­dan 2002 och 1 040 ex­per­ter in­om krog­bran­schen värl­den över väl­jer ut si­na bäs­ta re­stau­rang­er. Av de som rös­tar är en tred­je­del koc­kar och krö­ga­re, en tred­je­del job­bar som mat­skri­ben­ter och en tred­je­del är väl­be­res­ta foodi­es.

Andra­plat­sen kneps av El Cel­ler de Can Roca i spans­ka Gi­ro­na och trea kom Mi­ra­zur i frans­ka Men­ton.

Svensk-finsk-tur­kis­ke Meh­met Gürs ploc­ka­de hem en hed­ran­de 44:e plats för Mik­la i Istan­bul, och blev där­med en­de svensk på lis­tan. Frantzén ham­na­de strax ut­an­för med plats 65 och Fä­vi­ken kom in på plats 67. Bäs­ta nor­dis­ka restaurang blev Ge­ra­ni­um i Kö­pen­hamn på plats 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.